Privacy Policy

Privacy Policy

Exitus-ICT verwelkomt je op deze website en waardeert jouw interesse in ons bedrijf, producten en diensten. Wij hechten grote waarde aan jouw privacy. Daarom vinden wij het belangrijk om je te informeren hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan volgens de nieuwe AVG wetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming).

Exitus-ICT, gevestigd aan de Dokter Holtropstraat 61B Ermelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Dokter Holtropstraat 61B
3851 JG Ermelo
Tel. 0341 - 76 88 00
Mail info@exitus-ict.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Exitus-ICT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bent je een relatie van ons, dan gebruiken wij jouw gegevens om contact met je op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van jou en onze onderneming. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitbrengen van een offerte, het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie.

Exitus-ICT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Indien gevraagd en aanbieden van een offerte
- Het afhandelen van jouw betaling/facturatie
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten af te leveren
- Exitus-ICT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, voor bijvoorbeeld onze administratie of zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Exitus-ICT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

  1. Gegevens via het contactformulier max. 2 jaar
  2. Gegevens aanvraag/contact via e-mail max. 2 jaar
  3. Facturatie/administratieve gegevens max. 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Exitus-ICT deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Exitus-ICT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Exitus-ICT jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Wij maken gebruik van externe serverruimte voor de opslag van gegevens. Bent u een relatie van ons, dan maken uw persoonsgegevens hier onderdeel van uit. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende (online) opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Beveiliging website
Alle gegevens die je met Exitus-ICT uitwisselt via onze website (contactformulier), worden versleuteld met SSL-beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

Cookies
Exitus-ICT maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoeken van pagina’s op onze website wordt meegezonden en door de browser op de door jouw gebruikte apparaat (computer, tablet of smartphone) wordt opgeslagen. Cookies zijn niet schadelijk voor je device en zijn op ieder moment zelf via de browser te verwijderen.

Aanpassen via browser
Je kunt de plaatsing van cookies reguleren via de browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij naar de volgende browserinstellingen:

Internet Explorer

Google Chrome

Firefox

Safari

 Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Welke cookies?

First Party Cookies:
Dit zijn cookies die door onze site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Deze cookies worden gebruikt voor techniek en functionaliteit van de website.

Er wordt gebruik gemaakt van het programma Analytics van het bedrijf Google Inc. Hiermee hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Wij gebruiken Google Analytics zo veel mogelijk geanonimiseerd door o.a. het IP-adres niet mee te geven. We gebruiken deze dienst voor het analyseren en verbeteren van onze website door bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Exitus-ICT gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Third party cookies
Zoals je gezien hebt maken we op onze website gebruik van social media buttons om pagina’s te liken of te delen op netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die cookies plaatst die van deze social media kanalen zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter voor meer informatie.

Verantwoord
Onze website gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Exitus-ICT.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken, denk bijvoorbeeld aan YouTube, Twitter, LinkedIn, Facebook, en dergelijke.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Exitus-ICT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@exitus-ict.nl t.a.v. Stoffel Verploeg. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Exitus-ICT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Exitus-ICT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@exitus-ict.nl t.av. Stoffel Verploeg.


Website ontwikkeling

Jouw eigen website optimaal werkend op elk apparaat.
Lees meer

Webapplicaties

Maatwerk webapplicaties worden ontwikkeld naar jouw wens en uitdaging.
Lees meer

APP Ontwikkeling

Van briljant idee naar een slimme en succesvolle app!
Lees meer

Hosting

Supersnelle websites en krachtige prestaties voor webapplicaties.
Lees meer

Wij kunnen ons voorstellen dat je enthousiast bent geworden over onze oplossingen. Neem daarom contact met ons op om jouw uitdaging met ons te bespreken!

contact

Interesse in onze diensten?

✓   Persoonlijk
✓   Up-to-date kennis
✓   Creatief
✓   Korte lijnen
Exitus ICT

Dokter Holtropstraat 61B
3851 JG Ermelo
Tel. 0341 - 76 88 00
Mail info@exitus-ict.nl
KvK 50520091
Bel ons 0341 - 76 88 00
Of omschrijf je uitdaging*

Naam*

E-mail*

Telefoon
De gegevens die je via dit formulier achterlaat worden uitsluitend gebruikt om je van dienst te kunnen zijn en daarmee een antwoord te kunnen geven op jouw vraag. Meer informatie is te vinden in onze privacyverklaring.
Verstuur